Cách đăng ký tài khoản và sử dụng Backlog công tyADMIN / 09-03-2023

CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG BACKLOG CỦA CÔNG TY


 1. Backlog là gì?
 • Backlog và một web service giúp một tổ chức quản lý công việc online, tại đó các thành viên sẽ cần đăng ký tài khoản để login, và được phân quyền vào các DỰ ÁN trong backlog đó để sử dụng.
 • Công ty Việt Vang sử dụng 1 backlog chung đặt tại địa chỉ: https://vietvang.backlog.com
 1. Cách đăng ký tài khoản và sử dụng.

          2.1) Đăng ký tài khoản, mời tham gia, xác nhận tham gia:

 • Các thành viên dùng email (email công ty) để tạo một tài khoản tại: https://apps.nulab.com/signup
 • Sau khi tạo tài khoản xong, các thành viên thông báo cho người quản lý biết mình đã tạo tài khoản với địa chỉ email nào.
 • Người quản lý sẽ mời nhân viên đó vào các Dự án đã được tạo trong backlog của Việt Vang
 • Nhân viên đó sẽ kiểm tra email để xác nhận link tham gia, và theo đó truy cập để bắt đầu tham gia.

          2.2) Cách dùng backlog cơ bản: Tại mỗi dự án trong backlog, các thành viên cơ bản sẽ sử dụng 3 chức năng sau.

 • Wiki: là nơi các thành viên trong dự án lưu các thông tin dạng text để tham khảo về sau, ví dụ: Thông tin server thật, server test, thông tin các account user/password của dự án. Các kinh  nghiệm ghi lại trong dự án.
 • IssuesLà nơi các thành viên ghi các vấn đề đang tồn tại trong dự án, hoặc các nội dung đầu công việc cần giải quyết. Mỗi issue tại mỗi thời điểm thì có 1 người phụ trách, và người đó sẽ được chỉ định tại thuộc tính “assignee” trong issue đó.
 • FilesLà nơi lưu các file cỡ nhỏ (dưới vài MB) của dự án. Nếu file có dung lượng lớn thì hãy lưu ở trên google drive tương ứng với dự án đó, rồi share link vào trong wiki, issue này.
 1. Có thể dùng backlog (xem là chính) bằng 1 app trên Điện thoại di động. Hãy vào Appstore hoặc CH play để tải về và sử dụng.

 


to-top