VIỆT VANG - DỰ ÁN


APPLICATION

starlight


Tên PJT: Startlight

Android & iOS, website

URL: http://starlight.vn

Chi Tiết

Boyz Collection


Tên PJT: Boy Collection

Android & iOS, website

URL: http://tbzc.jp/

Chi Tiết

Quan sát động vật


Tên PJT:Ứng dụng giám sát động vật

URL:

Chi Tiết


SYSTEM

indoor map


Tên PJT: Bản đồ trong nhà

URL:

Chi Tiết

In 3D


Tên PJT:Mô hình hỗ trợ in 3D

Chi Tiết


WEBSITE

asupura


Tên PJT: Làm mới trang web Asupura

URL: http://asupura.com

Chi Tiết

Bóng Bàn


Tên PJT: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh

URL: http://pingponghcm.org

Chi Tiết

pizza california


Tên PJT: Làm mới trang web Pizza California

URL: www.pizza-cali.net

Chi Tiết

to-top