VIỆT VANG - DỰ ÁN


WEBSITETên PJT: Làm mới trang web Asupura

Thiết kế, thiết lập: công ty cổ phần Innow (Tokyo)

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: asupura.com


Mô tả dự án

ASUPURA là website hỗ trợ đời sống kinh doanh sau khi tốt nghiệp, dành cho sinh viên đại học đã cống hiến và tham gia ở hội thể thao

Những vận động viên tham gia đại hội thể thao hiện tại, thì đã có thể đọc những bài viết được tổng hợp bởi các tác giả là cựu vận động viên, gồm những hình ảnh làm việc hay chia sẻ của họ đang hăng say làm việc ở công ty.

Trong việc làm mới trang web thì có thể vừa coding ở nhiều hệ thống vừa đảm bảo chất lượng yêu cầu, trong thời gian rất ngắn.
to-top