VIỆT VANG - DỰ ÁN


APPLICATION


image
image

Tên PJT: Tạo ứng cử, website bầu phiếu Boy Collection

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: http://tbzc.jp


Mô tả dự án

Dự án làm mới web và phát triển ứng dụng [Boys Collection] sự kiện khai thác chào đón các sao lần thứ 10

Ở Boys Collection thì vì thông qua việc làm mới và bầu phiếu trên web sẽ tìm kiếm và khai thác toàn bộ nhân tài chưa có tên tuổi. Do đó sẽ coding những chức năng trên website và app giống như bên dưới.

  • Tiếp nhận đơn dự tuyển của ứng viên
  • Phản ánh bầu phiếu cho ứng viên theo thời gian thực
  • Mua điểm tương ứng với phiếu bầu (thanh toán)
  • Mypage của người bầu phiếu và ứng viên (giới hạn chức năng chia sẻ tùy theo ID)
  • Đăng ký, hiển thị đánh giá của ứng viênto-top