VIỆT VANG - DỰ ÁN


WEBSITETên PJT: Làm mới trang WEB Pizza California

Thiết kế, thiết lập: Công ty cổ phần Inovu (Tokyo)

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: www.pizza-cali.net


Mô tả dự án

Dự án làm mới chuỗi cửa hàng Pizza giao hàng tận nhà ở nhật [California pizza].

Coding dựa trên tính năng dễ sử dụng chức năng cơ bản trên trang web pizza tìm cửa hàng từ hiển thị menu đến giao hàng đã order tận nhà.

Hãy order thực tế và trải nghiệm tính năng dễ sử dụng.
to-top