VIỆT VANG - DỰ ÁN


WEBSITETên PJT: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế, thiết lập: Việt Vang

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: http://pingponghcm.org


Mô tả dự án

Tạo trang web bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh do công ty Việt Vang tài trợ.

Liên đoàn này đang nhắm đến việc phổ cập bóng bàn trong thành phố Hồ Chí Minh và công khai nhiều thông tin như kết quả thi đấu, hướng dẫn event mới nhất.

Ngoài việc update kết quả thi đấu,… theo thời gian thực thì lịch thi đấu, kết quả sẽ được lưu vào DB và cũng có thể tìm thông tin trong quá khứ.

Trang web khuyến khích thể thao có chức năng DB giống thế này là duy nhất ở Việt Vam.
to-top