VIỆT VANG - SẢN PHẨM


VV-CRM

Quản lý thống nhất khách hàng công ty một cách đơn giản. Công cụ quản lý khách hàng dành cho công ty vừa và nhỏ sử dụng đơn giản nhất ở Việt Nam

vv-crm 顧客管理ツール


Đặc trưng sản phẩm

「Công cụ quản lý khách hàng thường gặp thì khó sử dụng vì có nhiều chức năng không sử dụng」

Bạn chưa từng nghĩ về những việc đó chưa ?

[VV-CRM] là công cụ quản lý khách hàng dành cho Công ty vừa và nhỏ đã trải nghiệm mức độ dễ sử dụng và chi phí thấp, chuyên dụng với chỉ những chức năng thường dùng.


Thêm nữa là được trang bị những chức năng cần thiết như:

  • Hỗ trợ 3 ngôn ngữ : tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật
  • Về chức năng import data do cty tôi phát triển thì file Excel danh bạ khách hàng hiện tại theo từng công ty cũng lấy được hàng loạt một cách đơn giản
  • Hỗ trợ app iOS

[VV-CRM] dễ sử dụng với chi phí thấp sẽ giải quyết triệt để việc giảm thiểu mất mát kinh doanh của công ty.vv-crm

Màn hình tìm thông tin khách hàng


vv-crm

Màn hình chi tiết thông tin khách hàng


vv-crm

Màn hình import data (Dễ dàng cài đặt)


to-top