Quy trình làm việc của 1 Br-SE (kỹ sư cầu nối) đối với các liên lạc hằng ngày trên dự án.Hoàng Hải Triều / 17-02-2023

1. Đọc kỹ liên lạc của khách.

1-1. Nếu hiểu thì xác nhận với khách là, ý của ông/bà là “xxxxxxx” nhỉ, vâng, để tôi làm việc với Kỹ thuật. Đến bước 2.

1-2. Nếu không hiểu thì đến hỏi anh Triều xem ý khách là gì.

1-2-1. Nếu anh Triều cũng hiểu thì nghe giải thích xong, quay lại bước 1-1.

1-2-2. Nếu hỏi mà anh Triều cũng bó tay thì quay lại hỏi khách.
“Ông/bà nói gì chỗ này tôi không hiểu, có phải ý đang nói đến cái này, cái kia không? có thể giải thích lại kỹ hơn dùm tôi không”. Và quay lại bước 1.

 

2. Giải thích cho Kỹ sư.
2-1. Nếu kỹ sư hiểu và làm luôn thì chờ kỹ sư làm xong, up server test rồi thì báo khách. Đến bước 3.

2-2. Nếu kỹ sư bảo cái này hãy giải thích lại, hỏi lại abcd gì đó thì hãy Giải thích lại, báo lại cho khách. Rồi quay lại bước 1.

 

3. Chờ khách kiểm tra và báo kết quả cho Kỹ sư.

3-1. Nếu khách OK thì thông báo kỹ sư up lên server thật và báo khách. Đến bước 4.

3-2. Nếu khách test NG thì quay lại bước 1.

 

4. Lưu lại một số thông tin cần thiết lên Backlog để tham khảo sau này.


to-top